Co je to C3?

C3 Třebíč je trochu netradiční název pro naše křesťanské společenství - společenství lidí, kteří věří v Boha, o němž se píše v Bibli.

Jako věřící jsme se ale nenarodili. V určitém okamžiku našeho života jsme se setkali s životadárnou a osvobozující láskou Ježíše Krista. Každý možná trochu jinak, ale to je to hlavní, co nás v C3 spojuje.

Usilujeme o to, aby se náš každodenní vztah s Bohem—založený na víře, lásce a naději—projevoval v našich postojích a rozhodnutích, v našich rodinách a vztazích s lidmi kolem nás, prostě ve všem, co děláme. Hlavou chceme být v nebi, nohama však kráčíme pevně po zemi.

poznej Ježíše .

Z našeho pohledu není nic důležitějšího v lidském životě, než najít svůj ztracený vztah s Bohem. Jen On může naplnit nejniternější lidské potřeby, dát člověku naději a víru a věčnou spásu.

najdi přátelství .

Lidé kolem tebe jsou hned po Bohu tím nejdůležitějším, co v životě máš. V C3 chceme vytvářet vztahy přátelství a důvěry, které každý člověk tolik potřebuje.

objev smysl života .

Bez správného vztahu k Bohu, lidem, přírodě a věcem kolem sebe lze jen těžko odkrýt smysl své existence. Nejsi jen náhodnou hříčkou přírody. Někdo si přál, abys žil a je to právě Bůh, kdo dokáže dát tvému životu správný směr.

Někdy se věci dají do pohybu ve chvíli, kdy to člověk nejméně předpokladá. A tak s příchodem covidové epidemie jsme se stali hlavními vedoucími našeho křesťanského sboru v roce 2020. Bůh má své cesty a svá načasování.

Nespadli jsme úplně z nebe—C3 Třebíč byl náš duchovní domov od svého vzniku v roce 2001. Po celou dobu jsme stáli bok po boku průkopníkům a zakladatelům našeho společenství - Radek @ Lucie - se kterými nás pojí celoživotní přátelství.

Dlouhá léta jsme pracovali s dětmi a mladými lidmi v C3, vedli některá setkávání, pomáhali, kde bylo třeba. Nyní společně s týmem vedoucích zaštiťujeme duchovní práci a fungování našeho křesťanského centra.

~ Zbyněk @ Naďa vedoucí C3 Třebíč

Proč C3?

Po formální stránce je naše společenství součastí celosvětového hnutí sborů C3 CHURCH GLOBAL, k jejimž zakladatelům a současným předním vedoucím patří Phil Pringle a jeho manželka Chris. Ti se v roce 1980 přestěhovali z Nového Zelandu do Sydney (Austrálie), aby stáli u zrodu celosvětovému křesťanského hnutí, které začleňuje přes 600 místních sborů v 87 zemích světa. Vytvořili Bohem inspirovanou moderní křesťanskou kulturu, která přináší poselství Ježíše Krista v podobě odpovídající každodenním výzvám, jimž všichni v 21. století čelíme.