Co je to C3?

C3 Třebíč je trochu netradiční název pro naše křesťanské společenství - společenství lidí, kteří věří v Boha, o němž se píše v Bibli.

Jako věřící jsme se ale nenarodili. V určitém okamžiku našeho života jsme se setkali s životadárnou a osvobozující láskou Ježíše Krista. Každý možná trochu jinak, ale je to to hlavní, co nás v C3 spojuje.

Snažíme se o to, aby se náš vztah s Bohem založený na víře, lásce a naději projevoval v našich postojích a rozhodnutích, v našich rodinách a vztazích s lidmi kolem nás, prostě ve všem, co děláme. Hlavou jsme v nebi, nohama ale kráčíme po zemi.

Jsme křesťané, kteří věří v absolutní autoritu Bible a mocné působení Boha i v současné době prostřednictvím Ducha svatého, podobně jako tomu bylo v době prvotní církve popsané v Novém zákoně, jenž je součástí Bible. Na škále soudobého křesťanství patříme mezi evangelikály vycházející z reformačních, letničních a charismatických kořenů.


Proč C3?

Po formální stránce je naše společenství součastí celosvětového hnutí sborů C3 CHURCH GLOBAL, k jejimž zakladatelům a současným předním vedoucím patří Phil Pringle a jeho manželka Chris. Ti se v roce 1980 přestěhovali z Nového Zelandu do Sydney (Austrálie), aby stáli u zrodu celosvětovému křesťanského hnutí, které začleňuje přes 500 místních sborů v 64 zemích světa. Vytvořili Bohem inspirovanou moderní křesťanskou kulturu, která přináší poselství Ježíše Krista v podobě odpovídající každodenním výzvám, jimž všichni v 21. století čelíme.poznej Ježíše .

Z našeho pohledu není nic důležitějšího v lidském životě, než najít svůj ztracený vztah s Bohem. Jen On může naplnit nejniternější lidské potřeby, dát člověku naději a víru a věčnou spásu.

najdi přátelství .

Lidé kolem tebe jsou hned po Bohu tím nejdůležitějším, co v životě máš. V C3 chceme vytvářet vztahy přátelství a důvěry, které každý člověk tolik potřebuje.

objev smysl života .

Bez správného vztahu k Bohu, lidem, přírodě a věcem kolem sebe lze jen těžko odkrýt smysl své existence. Nejsi jen náhodnou hříčkou přírody. Někdo si přál, abys žil a je to právě Bůh, kdo dokáže dát tvému životu správný směr.