Dobře, ale je ta církev nutná?

Samotná víra v Ježíše Krista není podmíněna členství v církvi. To už jsme si vysvětlili. Tak proč si chtít komplikovat život s něčím jako je církev? Potíž tví trochu v tom, že my Češi máme historicky nedůvěřivý a většinou i negativní vztah k církvi už od dob Husových - nejsme-li zrovna jejím příslušníkem. Duchovní věci nám tolik nevadí jako ten v podvědomí zažitý pocit, že církev je pokrytecká, mocichtivá a dnešní společnosti vlastně nemá ani co nabídnout.

Fakt je ten, že někdy to tak opravdu je nebo aspoň v minulosti bylo. To však automaticky neznamená, že každá církev je špatná a každé společenství křesťanů je plné pokrytců.

Církev jako fungující, vykazatelné, dobře organizované místní společenství křesťanů odrážející Boží lásku a milosrdenství není lidský vynález. Je to myšlenka z nebe, od samotného Boha. A je to myšlenka skvělá. Jako křesťané usilující o život podle biblických standardů považujeme církev za důležitou součást křesťanské víry, která má být místem duchovního růstu každého člověka, místem opravdového přátelství, povzbuzení a podpory, místem otevřeným pro všechny lidi upřímně hledající Boha bez rozdílu, se srozumitelným nadčasovým poselstvím o spáse v Ježíši Kristu i v dnešní době.

Máme docela jasnou představu, jaká by církev být neměla a jakou by se naopak měla snažit být. Ne vždy se to daří, ale je-li ta dobrá myšlenka od Boha, snažíme se ji naplnit, jak nejlépe dokážeme.

A budeme rádi, když v tom půjdeš s námi.

“... abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.”

Bible, 1. list Timoteovi
Napiš nám, co si o tom myslíš