Jak se tedy člověk může stát křesťanem?

Je to to nejjednodušší, ale současně to nejtěžší .

Jen pozor, aby bylo jasno. Křesťanem se nestaneš tím, že se přihlásíš k členství v nějaké církvi. Ani to, že někdo chodí pravidelně do kostela nebo jiného křesťanského společenství není nutně potvrzením, že dotyčný opravdu následuje Ježíše Krista ve svém životě.

Ježíš Kristus řekl:

“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.”

Bible, Matoušovo evangelium
Křesťanem se staneš ve chvíli, kdy se rozhodneš následovat Ježíše, svěříš mu s důvěrou svůj život, se vším co k němu patří, a učiníš jej svým Pánem, který ti dá život mnohonásobně zpět. Každý člověk potřebuje usmíření s Bohem, neboť jsme od něj odděleni pro naše hříchy a nepravosti. Ježíš Kristus je tou cestou. Vydat mu svůj život vyžaduje jediné - víru a pokoru.

Krok první - možná ses nikdy k Bohu nemodlil, proto ti může pomoct následující modlitba. Chceš-li pozvat Ježíše do svého života, opakuj nahlas:

“Pane Ježíši, potřebuji tě.
Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy.
Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Záchránce a Pána.
Ujmi se mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít.”

Krok druhý - jestliže jsi v modlitbě otevřel Bohu své srdce a chceš ho následovat, vyhledej křesťany ve svém okolí a nech se pokřtít ve vodě v Ježíše Krista na odpuštění hříchů. Tímto symbolickým aktem víry vyjádříš svojí touhu být obmyt ze svých hříchů a být sjednocen s Ježíšem Kristem skrze Ducha svatého.

“Ježíš odpověděl: pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.”

Bible, Janovo evangelium

Krok třetí - tvůj nový život ve víře v Ježíše Krista je jako semínko rostlinky, které vzešlo k životu. Musíš se o něj starat, zalévat jej a pečovat o něj. Jsou čtyři oblasti tvého života, na které se zaměř, aby tvůj duchovní život nikdy nevyhasl:

  • pravidelně se modli - žádné naučené modlitby, ale tak jak to cítíš a máš na jazyku. A zkus to nahlas.
  • čti Bibli - kdosi řekl, že Bible je milostný dopis od Boha pro tebe. Uvidíš.
  • přidej se ke zdravému křesťanskému společenství věřících - v případě potřeby ti pomůžeme takové společenství najít.
  • neboj se přiznat ke své víře - kdo okusí Boží lásku a dobrotu, často nemůžeš jinak, než změnit některé způsoby jednání a myšlení. Tvé okolí si toho možná všimne, je pak na místě mluvit o své křesťanské víře.

Napiš nám, co si o tom myslíš